Gospodarstwo Rolne

Bernard Cycoń - Zawada Książęca

Bernard Cycoń doskonale wie, że optymalne żywienie krów mlecznych, w tym pasza dobrej jakości, jest czynnikiem wpływającym nie tylko na wyniki produkcji, ale również na status zdrowotny stada. Dlatego postanowił skorzystać z inokulantu bakteryjnego SiloSolve® FC.

author photo

Jestem zadowolony z zastosowania zakiszacza SiloSolve® FC, ponieważ po zmianie kiszonki krowy chętniej wyjadały TMR, a nawet zwiększyły pobranie. Dodatkowo kiszonka przestała się zagrzewać, a na silosie nie zaobserwowałem żadnych strat

Bernard Cycoń | Właściciel gospodarstwa

Gospodarstwo Rolne Bernard Cycoń

Lokalizacja:

Zawada Książęca

Sytuacja:

W gospodarstwie jest 220 sztuk bydła mlecznego (w tym 60 sztuk krów dojnych) i opasowego. Przeciętna wydajność mleczna krów wynosi 8 500 kg.

W poprzednich latach hodowca borykał się ze stratami pasz objętościowych w postaci:

  • rozwoju pleśni i grzybów,
  • zagrzewania się kiszonki jak i TMR-u,
  • zmniejszenie pobierania TMR-u  przez bydło.

 

Inokulant bakteryjny SiloSolve® FC zawiera dwa opatentowane szczepy bakterii kwasu mlekowego. Lactococcus lactis to bakteria homofermentacyjna, która podczas pożądanej fermentacji mlekowej wytworzyła kwas mlekowy w kiszonce. Drugi szczep bakterii to Lactobacillus buchneri - bakteria heterofermentacyjna, która podczas fermentacji wytwarzyła oprócz kwasu mlekowego, kwas octowy (zadziałał konserwująco na kiszonkę, ponieważ zahamował rozwój drożdży). Takie połączenie szczepów zagwarantowało bardzo szybkie obniżenie pH zakiszanego surowca.

Dzięki czemu został zahamowany rozwój pleśni i grzybów. Jednocześnie szybkie obniżenie pH, zniwelowało powstanie szkodliwego kwasu masłowego. Jak zapewne wiesz, powoduje on obniżenie pobranie paszy i jest szkodliwy dla bydła.

Podsumowując, kolejny sukces w silosie z kiszonką osiągnięty!