Gospodarstwo Rolne

Marcin Sochocki - Śniedzanowo

Marcin wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo rodzinne położone na północy Mazowsza - zajmujące się hodowlą bydła mlecznego. Wielopokoleniowa tradycja łączy się tu z nowoczesną wiedzą i technologią. Produkcja mleka, w której specjalizują się właściciele to wymagający fach, zatem ważne jest profesjonalne podejście do wszystkich etapów produkcji, a w szczególności do przygotowania smakowitej kiszonki.

author photo

SiloSolve® FC sprawdził się znakomicie, zarówno w kiszonce z traw z dodatkiem lucerny, a także z kukurydzy. Kiszonka ma zachowany naturalny zielonkawy kolor, a także cechuje się wysoką stabilnością tlenową i odpornością na wtórną fermentację. Wyniki analizy z konkurencyjnym zakiszaczem potwierdziły wyższą sucha masę i wiekszą zawartość skrobi w kiszonce z SiloSolve® FC. Poprawiła się smakowitość paszy, przez co krowy chętnie pobierają TMR.

Marcin Sochocki | Właściciel gospodarstwa

Gospodarstwo Rolne Marcin Sochocki

Lokalizacja:

Śniedzanowo

Sytuacja:

W gospodarstwie rolnym znajduje się 150 krów w doju oraz młodzież. Na 120 ha jest uprawiana głównie kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę, trawy na gruntach ornych i zboża (pszenica, pszenżyto).

Do użycia inokulantu bakteryjnego SiloSolve® FC zachęciło Marcina, m.in. możliwość szybkiego otwarcia pryzmy. Było to konieczne ze względu na kończące się zapasy kiszonki spowodowane zeszłoroczną suszą.

Inokulant bakteryjny SiloSolve® FC wpłynął na podniesienie jakości skarmianej paszy. Co najważniejsze dla Marcina - został przyspieszony przebieg fermentacji mlekowej w pryzmie. Wartość pH w ciągu 7 dni zmniejszyła się do właściwego poziomu. Dzięki czemu kiszonka była gotowa już użycia. Szkodliwe grzyby i pleśnie zostały stłumione już na początkowym etapie, co zapobiegło rozwojowi. Wszystko to jest możliwe dzięki synergicznie działającymi ze sobą szczepami zawartymi w saszetce SiloSolve® FC. A jak wiesz, działanie synergii polega na tym, że 2+2 to nie 4, tylko 5! Czyli jeszcze większe korzyści.

Przekonaj się i Ty o super mocy inokulantu bakteryjnego SiloSolve® FC. Odnieś sukces w pryzmie!