Gospodarstwo Rolne

Radosław Michalak - Sierakowo

Czy jest możliwe otwarcie pryzmy z kiszonką już po 7 dniach? Z inokulantem bakteryjnym SiloSolve®FC było to możliwe! Liczby potwierdzają - sprawdź jak wyglądał test na gospodarstwie.

author photo

Zastosowanie zakiszacza SiloSolve® FC pozwoliło nam uzyskać bardzo dobrą paszę w bardzo krótkim czasie. Po mimo początkowych obaw otworzyliśmy kiszonkę po 7 dniach. Podczas jej wybierania był wyraźnie wyczuwalny przyjemny zapach, pasza nie zagrzewała się i była stabilna tlenowo - wskazując na prawidłowy przebieg fermentacji.

Radosław Michalak | Właściciel gospodarstwa

Gospodarstwo Rolne Radosław Michalak

Lokalizacja:

Sierakowo

Sytuacja:

Radosław Michalak wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka. Obecnie wspólnie utrzymują stado 260 sztuk bydła, w tym 120 krów mlecznych. Średnia wydajność krów w przeliczeniu na sztukę wynosi 10 tys. litrów.

Wyzwaniem było uniknięcie niedoboru pasz objętościowych, spowodowane kończącym się zapasem zeszłorocznej kiszonki. Radosław Michalak chciał jak najszybciej otworzyć nową pryzmę z kiszonką. Rozwiązaniem problemu okazało się zastosowanie inokulantu bakteryjnego SiloSolve® FC, który szybko stworzył środowisko beztlenowe w zakiszanym materiale, zabezpieczył paszę przed psuciem i zapewnił doskonałą fermentacje już po 7 dniach. Inokulant okazał się "strzałem w dziesiątkę"!

Właściwie ukierunkowana fermentacja mlekowa i szybkie obniżenie pH pozwoliło na szybkie otwarcie pryzmy. Co więcej, po wykonanych testach okazało się, że pryzma jest stabilna tlenowo oraz nie zagrzewa się. Do takiego efektu działania inokulantu przyczyniło się połączenie unikatowego szczepu Lactobacillus buchnerii LB1819 oraz Lactococcus lactis O224. Synergia pomiędzy tymi szczepami ułatwia szybkie powstanie warunków beztlenowych oraz przyspiesza fermentacje w zakiszanym materiale, a także hamuje rozwój pleśni i drożdży.

Loading...