Gospodarstwo Rolne

Grzegorz Przeździecki - Lendowo Budy

Gospodarstwo Grzegorza Przeździeckiego z miejscowości Lendowo Budy jest doskonałym przykładem połączenia rodzinnych tradycji i innowacyjności w produkcji mlecznej.

author photo

Do współpracy z FarmCHAMPS zachęcił mnie profesjonalny serwis oraz zaproponowany przez Mateusza innowacyjny produkt do zakiszania SiloSolve FC.

Grzegorz Przeździecki | Właściciel gospodarstwa

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Przeździecki

Lokalizacja:

Lendowo Budy

Sytuacja:

Gospodarstwo Rolne Grzegorza Przeździeckiego specjalizuje się w produkcji mleka. W gospodarstwie znajduje się 150 krów mlecznych o średniej wydajności 10 tysięcy litrów. Podstawą wyżywienia, a zarazem głównym składnikiem TMRu stanowi kiszonka z kukurydzy.

Przeprowadziliśmy szczegółowe testy naszego inokulantu do zakiszania bezpośrednio na gospodarstwie u Grzegorza. Do tego celu wytypowaliśmy silos o pojemności 1500 ton, który posłużył do skarmienia 150 krów mlecznych o średniej wydajności 10 000 litrów mleka. Już po siedmiu dniach przeprowadziliśmy pierwsze analizy kiszonki z kukurydzy.

Wyniki analizy kiszonki z kukurydzy jednoznacznie wykazały, że silos z dodatkiem SiloSolve FC osiągnął stopień zakiszania porównywalny do tego, który występuje (bez zakiszacza) dopiero po sześciu tygodniach. Zarówno zawartość jak i stosunek kwasów (mlekowy, octowy, octowy) znajdował się na zaskakująco dobrym poziomie co niewątpliwie potwierdza niezawodność i błyskawiczność działania Naszego inokulantu bakteryjnego.

Synergia (wzajemne oddziaływanie) dwóch opatentowanych szczepów Lactococcus lactis O224 oraz Lactobacillus buchneri LB1819 okazała się korzystnie wpływać nie tylko na szybkość działania zakiszacza ale również znacząco wpłynęła na stabilność tlenową oraz zawartość składników pokarmowych. Warto nadmienić, że czas w jakim materiał zostanie zakiszony jest tutaj nie bez znaczenia. Wraz z jego upływem dochodzi do niekorzystnego rozkładu składników pokarmowych, który dokonuje się za pośrednictwem mikroorganizmów znajdujących się w pryzmie. Im szybciej pH obniży się do poziomu dezaktywacji bakteryjnej (pH <4,2) tym więcej składników wchodzących w skład suchej masy (SM) zostanie zachowanych dla krów. SiloSolve FC okazał się nie tylko rewelacyjnym produktem do zakiszania, podnoszącym jakość paszy objętościowej, ale również został pozytywnie odebrany przez najważniejszą grupę odbiorców – krowy, które chętniej pobiegały TMR. To natomiast przyczyniło się do wzrostu produkcji mlecznej i zadowolenia Grzegorza - o czym sam chętnie mówi. 

Loading...