Wywiad | Niezwykłe miejsce w obszarze NATURA 2000 czyli bizony i bawoły wodne

Niecodzienne rasy bydła

Odwiedziliśmy Marka Serafina, który jest właścicielem gospodarstwa w miejscowości Szczycienko w województwie zachodnio-pomorskim. Utrzymuje jedno z większych stad bawołów wodnych w Polsce. Hoduje również bizony i wiele innych gatunków zwierząt. Zwierzęta utrzymywane są w systemie pastwiskowym na terenie o powierzchni 100 ha. Marek prowadzi również Gospodarstwo Agroturystyczne "UL" położone jest na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze NATURA 2000.

    Loading...