Trawy jako źródło energii w biogazowniach

Biomasa z traw - źródłem energii odnawialnej

Biomasa, której zastosowanie w obecnych czasach jest szeroko uzasadnione stanowi doskonałe źródło energii odnawialnej m. in. w wytwarzaniu z niej biogazu. Z pewnością wiesz, że mówiąc o biomasie mamy na myśli odpady pochodzenia m.in. zwierzęcego (gnojowica, gnojówka) jak i roślinnego (kiszonki, zielonki) jak również produkty uboczne przemysłu rolno – spożywczego. Jest tak, że biomasa produkowana w rolnictwie może być bezpośrednio wykorzystana do produkcji energii po przez spalanie słomy, brykietu, gorszej jakości ziarna czy odpadu przemysłu rolnego. Może być również w sposób pośredni przetwarzana na paliwa ciekłe lub gazowe. Wykorzystanie słomy do celów energetycznych stanowiło doskonały pomysł do produkcji energii jednak musisz wiedzieć, że obecnie jej ilość maleje i prawdopodobnie jej udział w produkcji energii odnawialnej będzie stosunkowo nieznaczny. Problem ten można natomiast rozwiązać po przez uprawianie na gruntach ornych wysokowydajnych gatunków traw jak np. gatunki z rodzaju miskant, kukurydza, spartina preriowa, mozga trzcinowata czy inne trawy o typie fotosyntezy C₄. To się sprawdza!