Technologia zakiszania a termin zbioru upraw na kiszone ziarno kukurydzy

Warto wiedzieć!

W Polsce z roku na rok rośnie popularność upraw kukurydzy, szczególnie na ziarno. Wpływ na to mają: wzrost opłacalności produkcji ziarna tego zboża przy jednoczesnym spadku opłacalności innych upraw polowych oraz ograniczenie importu przy wzroście popytu krajowego. Korzystna jest też poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw (lepsze wyposażenie w maszyny i zwiększanie areałów), a także zmiana najczęściej spotykanej pogody na bardziej sprzyjającą nie tylko plonowaniu kukurydzy, ale i ułatwiającą jej uprawę.