Technologia Shredlage w żywieniu bydła

Shredlage - technika cięcia całych roślin kukurydzy

Coraz powszechniejszą metodą cięcia kukurydzy na kiszonkę jest technologia Shredlage, w której materiał zielony jest cięty na dłuższą sieczkę, a następnie intensywnie kondycjonowany. Dzięki temu uzyskujesz wzrost strawności przetworzonej suchej masy. Do poprawy jakości zielonki przyczyniają się tzw. walce Corncracker. Nie ma wątpliwości, że technologia ta znana jest i ceniona na całym świecie. W żywieniu krów o wysokiej wydajności mlecznej dzienna dawka pokarmowa pasz objętościowych oddziałuje na motorykę żwacza i pobudza do wydzielania śliny, a tym samym warunkuje prawidłowe trawienie pasz. W omawianej technologii kukurydza cięta jest na frakcje o długości do trzydziestu milimetrów. Wpływa to korzystnie na strukturę kiszonki, wzrost ilości skrobi dostępnej dla Twoich zwierząt oraz większą ilość strawnych włókien.