Silos, pryzma czy bela? Jaką formę zakiszania wybrać?

Dowiedz się, jaka metoda zakiszania paszy będzie najlepsza!

Głównym aspektem, który powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze formy zakiszania czy to kukurydzy, czy traw, jest liczebność Twojego stada. To ona będzie bowiem determinować tempo wybierania paszy. Małe stada wymuszają zastosowanie bel, gdyż przygotowanie pryzmy bądź silosu będzie się przyczyniać do wolnego wybierania kiszonki, zwiększając prawdopodobieństwo pojawienia się pleśni, grzybów oraz wielu bakterii chorobotwórczych. Dodatkowo brak specjalistycznych frezów wycinających materiał zmusza do wyrywania fragmentów ściany silosu lub pryzmy. To wszystko zwiększa odkrytą powierzchnię, narażając paszę tym samym na czynniki środowiskowe, a w tym dostęp tlenu. Duże stada wymagają natomiast większej ilości kiszonki, a co za tym idzie przygotowanie ogromnej liczby balotów, zwiększyłoby koszty produkcji i utrudniło pracę związaną z przygotowaniem TMR.