Proste metody na potwierdzenie ketozy u krów

Ketoza - konsekwencją ujemnego bilansu energetycznego w żywieniu krów

Jak z pewnością dobrze wiesz, ketoza należy do głównych chorób metabolicznych krów mlecznych. Bardzo często wynika z ich nieprawidłowego żywienia, szczególnie w okresie okołoporodowym podczas intensywnej produkcji mleka. Wtedy zapotrzebowanie na energię przekracza jej pobór i powoduje ujemny bilans energetyczny. Ketoza u krów może mieć przebieg kliniczny i subkliniczny. Dzięki postępom w technice i medycynie masz możliwość w bardzo prosty sposób zidentyfikować chore krowy i wdrożyć odpowiednie leczenie.