Na co zwracać uwagę przy wyborze folii silosowych?

Sprawdź najważniejsze parametry!

Jak wiecie, kiszonki powstają w wyniku fermentacji mlekowej – procesu wymagającego m.in. beztlenowego środowiska. Na temat znaczenia i produkcji kiszonek w żywieniu przeżuwaczy znajdziecie – zarówno w Internecie, jak i w materiałach drukowanych – mnóstwo artykułów o różnej wartości merytorycznej. Dają one ogólny pogląd na to, jak powinna powstawać kiszonka i jakimi parametrami żywieniowymi musi się charakteryzować. Niestety nie ma wystarczających informacji dotyczących prawidłowego okrywania i zabezpieczania kiszonki.