Jakie znaczenie mają mikroorganizmy w procesie zakiszania?

Sprawdź, które z nich są pożyteczne, a które mogą zaszkodzić.

Proces kiszenia polega na zakwaszeniu zakiszanego materiału kwasem mlekowym i innymi drobnocząsteczkowymi kwasami organicznymi (octowy, propionowy i inne), które są produkowane przez bakterie, znajdujące się na zakiszanej masie roślinnej. Tak, aby zakonserwować paszę i jednocześnie ograniczyć rozwój niepożądanych mikroorganizmów, które powodują straty w kiszonce i są szkodliwe dla zwierząt.