Ketoza u bydła. Czym grozi? Jak ją diagnozować?

Unikaj strat spowodowanych tą chorobą

Ketoza jest poważną chorobą metaboliczną bydła mlecznego, występującą w wyniku wzrostu liczby ciał ketonowych (zwłaszcza β-hydroksymasłowy) we krwi. Powoduje to zaburzenie laktacji zwykle związane z intensywną produkcją mleka i ujemnym bilansem energetycznym. Ketoza najczęściej pojawia się na najbardziej produktywnym etapie laktacji, w związku z czym niesie za sobą ogromne straty finansowe.