Efektywne wykorzystywanie użytków zielonych

Podsiew traw - kiedy i jak podsiewać

Celem pielęgnacji łąk i pastwisk jest stwarzanie jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych. Dzięki naszym wskazówkom możesz osiągnąć pożądane rezultaty. Zostań prawdziwym Championem!