Co wpływa na prawidłowy przebieg procesu fermentacji w biogazowni? Część pierwsza

Mikroorganizmy i temperatura

Poznaj najważniejsze czynniki mające znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu fermentacji:
- mikroorganizmy (bakterie kwasotwórcze,  bakterie octanowe, bakterie metanogenne),
- temperatura,
- odczyn środowiska,
- wielkość cząsteczek,
- substancje pokarmowe,
- intensywność mieszania,
- wilgotność komponentów.

W tym artykule skupimy się przede wszystkim na dwóch czynnikach:
- mikroorganizmy,
- temperatura.